LINE MAN และ LINE Pay จับมือ Mastercard ชวนสั่งมื้อนี้ ส่งมื้อดีให้น้อง ในโครงการ FOOD FOR GOOD

LINE MAN และ LINE Pay ร่วมมือกับ Mastercard สมทบ 10 บาทให้กับทุกออร์เดอร์ฟู้ดเดลิเวอรี ส่งมอบแก่โครงการ FOOD FOR GOOD มูลนิธิยุวพัฒน์ ส่งมื้อดีให้เด็กไทยได้กินดีมีโภชนาการที่เหมาะสม ผู้ใช้สามารถสั่งมื้อนี้ ส่งมื้อดีให้น้อง เพียงสั่งอาหารบน LINE MAN และจ่ายด้วยบัตร Mastercard ผ่าน LINE Pay ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2566    FOOD FOR GOOD คือโครงการภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์ ทำหน้าที่สร้างการมีส่วนร่วมของสังคม เพื่อแก้ปัญหาเรื่องโภชนาการของเด็กไทยโดยเฉพาะ นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี 2557 โครงการ FOOD FOR GOOD และพันธมิตรได้ร่วมกันช่วยดูแลโภชนาการที่ดีให้เด็กไทย 23,790 คนใน 125 โรงเรียนห่างไกลทั่วประเทศ โดยมีความเชื่อว่าเด็กทุกคนควรได้รับอาหารและสารอาหารที่ถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสมตามวัย เพื่อมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี คุณประภาพรรณ บรรลุศิลป์ รองผู้อำนวยการโครงการ […]

LINE MAN Wongnai

15 Nov 2023