LINE MAN ร่วมขบวน “Bangkok Naruemit Pride 2022” สนับสนุนความหลากหลาย ชูสวัสดิการพนักงานเท่าเทียม

LINE MAN นำโดย ดร.มาลียา โชติสกุลรัตน์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนโยบายสาธารณะและรัฐกิจสัมพันธ์, คุณพงศ์วิชญ์ คงเจริญ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยไรเดอร์ผู้มีความหลากหลายทางเพศ คุณภัคนภัสส์ แสวงพันธ์ และคุณนิตยา แสงพงษ์วิทยา ร่วมเดินขบวนไพรด์พาเหรดครั้งแรกในกรุงเทพฯ “บางกอกนฤมิตไพรด์ (Bangkok Naruemit Pride 2022)” เพื่อร่วมแสดงจุดยืนส่งเสริมการเติบโตอย่างมีความหวัง ยุติการเลือกปฏิบัติ และสิทธิในการเลือกอาชีพ พร้อมผลักดันสวัสดิการในที่ทำงานเท่าเทียมแก่พนักงานทุกเพศ ตามแก่นหลักบริษัท คือ Respect Everyone ซึ่งเป็นการเคารพและให้ความสำคัญซึ่งกันและกัน  ทั้งนี้ LINE MAN ยังได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยมอบคูปองส่วนลดค่าเดินทาง LINE MAN TAXI อีกด้วย บริเวณวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ถึงสีลม ซอย 2 เขตบางรัก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา 

LINE MAN Wongnai

6 Jun 2022

LINE MAN Wongnai Rolls Out Same-sex Marriage Benefit, Supporting LGBTQ+ Employees

June is widely recognized as Pride Month which people across the globe celebrates gender diversity, LGBTQ+ rights, equality and inclusivity.  LINE MAN Wongnai prides itself as a company that brings together people of all ages and genders to collaborate under its core value ‘Respect Everyone’.   Anontawong Marukpitak, Vice President of People, LINE MAN Wongnai, said, […]

LINE MAN Wongnai

27 May 2022

LINE MAN Wongnai มอบสวัสดิการแต่งงานเพศเดียวกัน 20,000 บาทเทียบเท่าคู่แต่งงานชาย-หญิง รับ Pride Month

ก้าวเข้าสู่เดือนมิถุนายน เดือนแห่งความหลากหลายทางเพศในช่วงเทศกาล Pride Month ที่ผู้คนทั่วโลกต่างออกกิจกรรมหรือแคมเปญส่งเสริมความหลากหลายทางเพศ กระแส Pride ที่ขยายตัวไปทั่วโลกยังสอดคล้องกับกระแสการสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม LINE MAN Wongnai เป็นหนึ่งในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมทางเพศเสมอมา ผสมผสานคนทุกเพศทุกวัยมาร่วมกันทำงานภายใต้ Core Value ที่สำคัญอย่าง Respect Everyone การเคารพทุกคนด้วยความเท่าเทียม และการยอมรับความหลากหลายในทุกความต่าง คุณอานนทวงศ์ มฤคพิทักษ์ รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร LINE MAN Wongnai เปิดเผยว่า “หนึ่งในแก่นหลักของวัฒนธรรมบริษัทที่เราให้ความสำคัญเสมอมาคือ Respect Everyone เราให้ความสำคัญกับการเคารพซึ่งกันและกัน ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกันทุกด้านโดยไม่เลือกเพศหรืออายุ เราเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาทำงานในองค์กรอย่างชอบธรรมและเท่าเทียม ปัจจุบันเรามีจำนวนพนักงาน LGBTQ+ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 10% ของพนักงานทั้งหมด และหลายคนก็อยู่ในตำแหน่งบริหาร ซึ่งน่าจะเป็นสัญญาณได้ว่าที่นี่เปิดกว้างสำหรับทุกคนจริงๆ ในโอกาส Pride Month เราขอร่วมสนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศด้วยการมอบสวัสดิการเพิ่มเติมสำหรับพนักงาน LGBTQ+ ด้านต่างๆ ได้แก่  เงินสนับสนุนช่วยเหลือสำหรับการแต่งงานเพศเดียวกัน 20,000 บาท เทียบเท่าสวัสดิการของคู่แต่งงานชายหญิง โดยสามารถนำรูปถ่ายจากงานแต่งงานมายื่นเป็นหลักฐานได้ สิทธิ์วันลาสำหรับรับบุตรบุญธรรมมาเลี้ยงโดยลาได้สูงสุด 10 วัน  […]

LINE MAN Wongnai

27 May 2022