LINE MAN ร่วมกับ สสส. ปั้นหลักสูตรดูแลสุขภาวะไรเดอร์ ลุยวิจัยสกัดหลักสูตรที่ไรเดอร์ต้องการ เตรียมขยายผลทั่วประเทศ

LINE MAN ร่วมมือกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมภาคีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ปั้นหลักสูตรดูแลสุขภาวะไรเดอร์ กาย-ใจ-ความปลอดภัยบนท้องถนน มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างอาชีพไรเดอร์ให้ยั่งยืน ล่าสุดนำร่องจัดกิจกรรมอบรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ก่อนเตรียมขยายผลหลักสูตรให้เข้าถึงไรเดอร์ทั่วประเทศ ไม่จำกัดค่าย อาชีพไรเดอร์กลายเป็นอาชีพมาแรงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีคนหลายแสนคนที่ก้าวเข้าสู่สายอาชีพนี้และกลายเป็นที่พึ่งให้กับคนทั่วไป ร้านค้า และร้านอาหารในทุกๆ วัน แต่การทำงานบนท้องถนนทั้งวันทำให้ไรเดอร์ต้องเผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพตามมาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์หลายชั่วโมง และความเครียดจากการจราจร ด้วยเหตุนี้ LINE MAN และ สสส. ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ไรเดอร์ไทยจึงได้ร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรดูแลสุขภาวะที่ผ่านการวิจัยความต้องการจากไรเดอร์โดยตรง โดยได้นำร่องจัดการอบรมไปแล้วทั้งหมด 3 ครั้ง ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ตลอดเดือนธันวาคมที่ผ่านมา นายอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ รองประธานฝ่ายนโยบายสาธารณะและรัฐกิจสัมพันธ์ LINE MAN Wongnai กล่าวว่า “สำหรับ LINE MAN ในฐานะแพลตฟอร์ม เราต้องการผลักดันวิชาชีพไรเดอร์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งรากฐานที่สำคัญคือเรื่องสุขภาพของไรเดอร์ ถ้าไรเดอร์มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงก็จะทำให้สร้างโอกาสทำมาหากินได้ ด้วยเหตุนี้เราจึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพโดยเฉพาะ อย่าง สสส. เพื่อเริ่มต้นวิจัยความต้องการของไรเดอร์เกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพและนำมาสกัดเพื่อพัฒนาหลักสูตรสุขภาวะเพื่อสร้างความรู้ในการดูแลตัวเองอย่างถูกต้องขั้นต้นให้แก่ไรเดอร์” ด้าน นางภรณี ภู่ประเสริฐ […]

LINE MAN Wongnai

22 Dec 2022