LINE MAN นำทัพไรเดอร์จิตอาสา เก็บขยะริมหาดแสงจันทร์ จ.ระยอง สานต่อโครงการ “ปันอิ่มสุข” คืนความสุขสู่สังคม

LINE MAN นำทีมไรเดอร์จิตอาสากว่า 30 คน ร่วมคืนความสวยงามให้ท้องทะเลด้วยการลงพื้นที่เก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณชายหาดแสงจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับมาสวยงาม ภายใต้โครงการ “ปันอิ่มสุข” เมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยในกิจกรรมครั้งนี้ได้ทำการเก็บขยะบนชายหาดไปมากกว่า 150 กิโลกรัม และมีแผนที่จะจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ชายหาดทั่วประเทศ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ โครงการ “ปันอิ่มสุข” ได้เปิดโอกาสให้ไรเดอร์ของ LINE MAN ได้มีส่วนร่วมกับบริษัทในกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในหลาย ๆ มิติ ได้แก่ ด้านการศึกษา การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดูแลครอบครัวของไรเดอร์ในโอกาสต่าง ๆ อีกด้วย โดยกิจกรรม “ปันอิ่มสุข” ตั้งเป้าหมายที่จะจัดอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นส่วนช่วยในการสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป

LINE MAN Wongnai

26 Aug 2022