LINE MAN Wongnai ชี้เทรนด์หวานน้อยมาแรง! ยอดออร์เดอร์เครื่องดื่มเกินครึ่งเลือกสั่งลดหวาน

LINE MAN Wongnai เผยผลลัพธ์จากความร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผลักดันเมนูชูสุขภาพภายใต้โครงการ “หวานน้อยสั่งได้” สู่ร้านอาหารบนแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี สนับสนุนให้ร้านเพิ่มตัวเลือกระดับความหวานในเมนูเครื่องดื่ม เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคฉุกคิดเรื่องระดับความหวานก่อนสั่ง ก่อนหน้านี้ กรมอนามัยเคยรายงานถึงพฤติกรรมการบริโภคน้ำตาลของคนไทย ที่เฉลี่ยสูงถึง ถึง 25 ช้อนชาต่อวัน มากกว่าปริมาณที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดไว้ถึง 4 เท่า พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs เช่น เบาหวาน โรคอ้วน ความดันโลหิตสูง หัวใจ และหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่ทำให้คนเสียชีวิตอันดับ 1 ของโลก หลังจากดำเนินโครงการมาเป็นเวลา 10 เดือน (มกราคม-ตุลาคม 2566) พบว่าทั้งร้านค้าและผู้บริโภคสนใจลดความหวานของเครื่องดื่มอย่างจริงจัง โดยมีข้อมูลสถิติดังนี้ LINE MAN Wongnai พร้อมเดินหน้าโครงการหวานน้อยสั่งได้อย่างต่อเนื่อง โดยการผลักดันให้ทุกร้านเครื่องดื่มบนแพลตฟอร์มมีฟีเจอร์เลือกระดับความหวานและสานต่อความร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ   ฝ่ายสื่อสารองค์กร LINE MAN Wongnai: pr@lmwn.com

LINE MAN Wongnai

13 Nov 2023

LINE MAN Wongnai ร่วมกับ กรมอนามัย
ลงนามผลักดันโครงการ “หวานน้อยสั่งได้-เมนูชูสุขภาพ” 

กรมอนามัย ร่วมกับ LINE MAN Wongnai ลงนามความร่วมมือผลักดันเมนูชูสุขภาพและหวานน้อยสั่งได้สู่ร้านอาหารบนแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี เนื่องจากปัจจุบันคนไทย โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีความหวานมากเกินเกณฑ์ จึงได้ใช้ช่องทางผ่าน LINE MAN แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีและ Wongnai แพลตฟอร์มรีวิวร้านอาหาร ที่เป็นช่องทางที่ใกล้ชิดกับวิถีการกินของผู้บริโภคยุคใหม่มาเป็นสื่อกลางในการรณรงค์ให้ประชาชนเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ดีผ่าน LINE MAN   สำหรับพิธีลงนามความร่วมมือ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย และ นายอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ รองประธานฝ่ายนโยบายสาธารณะและรัฐกิจสัมพันธ์ LINE MAN Wongnai เป็นผู้ลงนาม เมื่อเร็วๆ นี้

LINE MAN Wongnai

23 Jan 2023