LINE MAN ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดคอร์สซ่อมบำรุงจักรยานยนต์

LINE MAN และ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจับมือเดินหน้าปั้นโครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้ไรเดอร์ต่อเนื่อง LINE MAN ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดโครงการ “ไลน์แมน เสริมทักษะซ่อมบำรุงจักรยานยนต์” โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาและต่อยอดทักษะของไรเดอร์ทั่วประเทศให้สามารถสร้างโอกาสทางอาชีพตามความสนใจ ด้วยหลักสูตรซ่อมบำรุงจักรยานยนต์และการขับขี่อย่างปลอดภัย โดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งให้ไรเดอร์ได้เข้าเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดย LINE MAN และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จับมือเตรียมปั้นโครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้ไรเดอร์ในอนาคต เดินหน้าตามนโยบายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาทักษะให้ไรเดอร์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสร้างโอกาสทางอาชีพเพิ่มเติม นอกจากนี้ LINE MAN ยังเตรียมขยายความร่วมมือกับสถาบันเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ในการสร้างสรรค์คอร์สอบรมที่เป็นประโยชน์แก่ไรเดอร์อย่างต่อเนื่อง ในงานเปิดตัวโครงการได้รับเกียรติจากนายอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ รองประธานฝ่ายนโยบายสาธารณะและรัฐกิจสัมพันธ์ LINE MAN Wongnai, นายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้แทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ,นายวีระพงษ์ วงษ์ชาดี นักวิชาการพัฒนาฝีมือเเรงงานชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก และนายเกียรติศักดิ์ นาถชัชวาล ครูฝึกฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ร่วมเปิดงาน พร้อมกับไรเดอร์ที่มาร่วมอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ The Phyll […]

LINE MAN Wongnai

20 Jul 2022