LINE MAN Wongnai จับมือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จัดสัมมนา “LINE MAN MART ขายได้ทุกอย่าง ช่องทางขายใหม่ บริการส่งไว ดันยอดขายโตขึ้นเฉลี่ย 3 เท่า”หนุนผู้ประกอบการสู่ดิจิทัล

LINE MAN Wongnai และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมเดินหน้ายกระดับความสามารถผู้ประกอบการไทย สร้างการเติบโตที่ยั่งยืน จัดงานสัมมนา “LINE MAN MART ขายได้ทุกอย่าง ช่องทางขายใหม่ บริการส่งไว ดันยอดขายโตขึ้นเฉลี่ย 3 เท่า” หนุนผู้ประกอบการโชห่วยไทยเตรียมความพร้อมปรับตัวสู่ยุคการตลาดออนไลน์ สอดรับความมุ่งมั่นของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ในการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการและพัฒนาสู่การเป็น “สมาร์ทโชห่วย” ที่เข้มแข็งและแข่งขันได้  คุณกิตติสันต์ คำทิพย์ รองประธานฝ่ายธุรกิจ LINE MAN MART กล่าวว่า ในฐานะผู้นำแพลตฟอร์มออนดีมานด์และข้อมูลร้านอาหารของไทย ที่มีฐานข้อมูลร้านอาหารและร้านค้ารายเล็กบนแพลตฟอร์มมากกว่า 700,000 ร้าน ทำให้เรามีความเข้าใจถึงความต้องการของผู้ประกอบการร้านอาหารและร้านค้าเป็นอย่างดี ซึ่งที่ผ่านมา Merchant Academy LINE MAN Wongnai ได้ร่วมมือกับพันธมิตรที่หลากหลายในการส่งเสริมศักยภาพให้แก่ร้านค้าและผู้ประกอบการในไทย อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเราได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเติมเต็มศักยภาพให้แก่ร้านค้ารายย่อยกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค หรือ “โชห่วย” ในการสร้างโอกาส เพิ่มช่องทางการขายบน LINE MAN MART ที่จะช่วยเพิ่มรายได้และสร้างการเติบโตให้กับพ่อค้า แม่ค้า […]

LINE MAN Wongnai

3 Feb 2023